جاذبه های گردشگری اسفراین ،مخصوصا جاذبه های طبیعی آن http://esfaraientourism.mihanblog.com 2019-01-15T01:08:05+01:00 text/html 2007-07-20T08:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/8 <p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سلام بازدید كننده گرامی:</span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></font></p><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="4">متاسفانه تمام مطالب اینجانب در دوسالی كه این وبلاگ را ایجاد نمودم ، به علت بوجود آمد مشكل در میهن بلاگ از بین رفت. از تمام باز دید كنندگان گرامی عذر میخواهم و سعی خواهم كرد تا دوباره به تدریج مطالب قبلی و همچنین جدید را در وبلاگ قرا دهم . <p /></font></span></p><p dir="rtl" style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="4">ناصری<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="AR-SA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p> text/html 2007-07-20T08:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری غارها http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/7 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">غار حفره ای نسبتا بزرگ بر روی زمین یا در زیر آن مخصوصا زمانی که طبیعی باشد و در زمین دهانه یا مدخلی داشته باشداطلاق میگردد.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">غارهامی توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- غارهای طبیعی شامل : غارهای اولیه، تونل های گدازه ، غارهای ثانویه، غارهای یخی ، غارهای دریائی ، غارهای انحلالی </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- غارهای مصنوعی</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- غارهای طبیعی: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">غارهای طبیعی در اثر عوامل مختلفی چون نفوذ آب در طبقات آهکی، وقوع زمین لرزه یا چین خوردگی زمین، اثر آبشارها و امواج دریا، وجود آتشفشان یا گدازه های حاصل از آن و فعالیت باد و یخ به وجود<span style="mso-spacerun: yes">    </span>می آید. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">غارهای طبیعی بیشتر در اثر نفوذ آب در طبقات آهکی به وجود می آیند و به فراوانی در دنیا یافت می شوند. تعداد اندکی از آن ها در سنگ های گرانیتی، آتشفشانی و یا سنگ های شنی بوجود آمده اند. بنابراین اکثر غارهای طبیعی از سنگ های آهکی تشکیل شده که ارتباطی مستقیم با تشکیلات سنگ های رسوبی دارند. منشاء این سنگ ها در اصل شیمیایی یا بیوشیمیایی است و تشکیل دهنده عمده آنها<span style="mso-spacerun: yes">  </span>کربنات کلسیم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">Caco3</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">می باشد. </span></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مهمترین خاصیت سنگ های آهکی حل پذیری آنها<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در آبهای محتوی دی اکسید کربن </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">CO2</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">است. </span></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این گاز ترکیبی از دو عنصر کربن و اکسیژن است که به فراوانی و به صورت گسترده در سطح زمین وجود دارد و همواره در فعل و انفعالات بیولوژیکی شرکت می کند. نتیجه تركیب این گاز با آب تولید اسیدکربنیک (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">H2CO3</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) است. کلسیم محلول در آبها یا ترکیب این اسید کربنات کلسیم به وجود می آورد که در آب قابل حل بوده و طبقات سنگ های آهکی را تشکیل می دهد. سنگ های آهکی احتمالا از دوره پرکامبرین (2000 تا 3500 میلیون سال قبل) وجود داشته اند. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">همزمان با تشکیل سنگ های جدید آهکی، سنگ های قدیمی در اثر فعل و انفعالات هوای روی زمین و اسید کربنیک ناپدید می شوند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">CaCO3 + CO2 + H2O- - - - - - - Ca (H2 CO3) 2</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">البته این فعل و انفعالات ساده نیست و قابل تغییر نیز نمی باشد و نهایتا موازنه های شیمیایی که همیشه در آب وجود دارد، انجام می گیرد. برقراری موازنه در اثر شرایط خاص به صورت فعل و انفعالاتی از چپ به راست یا از راست به چپ انجام می گیرد. زمانی که فعل و انفعال این فرمول از چپ به راست انجام گیرد، در حقیقت آبهای جاری از طریق زمین هایی که دارای پوشش گیاهی هستند، از گاز </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">CO2</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">غنی شده و به لایه های تحتانی سنگ های آهکی نفوذ می کنند و مقدار مساوی از کربنات کلسیم به محلول بی کربنات کلسیم تبدیل می شود. </span></span></p><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: ">حال اگر این محلول به داخل غاری جاری شود یا در لایه های سنگ های آهکی نفوذ </span> text/html 2007-07-20T07:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری مناطق حفاظت شده http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/6 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">اسفراین دارای دو محدوده حفاظتی حیات وحش است كه در آن از گونه های گیاهی و حیوانی كمیابی محافظت می شود با محافظت های دقیق به ویژه جلوگیری از شكار غیر قانونی می توان این مناطق را از لحاظ جهانگردی توسعه داد.در این راستا مهمترین كار ایجاد تقاضا برای این عرضه ها است كه در واقع نخستین قدم در راه توسعه صنعت جهانگردی به شمار می آید و موجب حیات و توسعه امكانات زیربنایی و ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در این بخش می شود. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">مناطق‌ حفاظت‌شده‌ زندگی‌ انسان‌ را غنی‌ می كنند زیرا‏</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>‎</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> امكاناتی‌ برای‌ دیدن‌ و الهام‌ گـرفـتن‌ از طبیعت‌ ایجاد می كنند‏</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>‎</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> این‌ مناطق‌‏</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>‎</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> درمانی برای‌ فشارهای‌ اجتماعی‌ ، منبعی‌ برای<span style="mso-spacerun: yes">  </span>تجدید نیروی‌ ذهنی‌، فیزیكی‌ و روحی‌ می باشند. ‌چشم‌انداز یك‌ تنوع‌ آرامش‌ بخش‌ و‏</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>‎</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> محلی‌ برای‌ یادگیری‌ و شناخت ‌می باشند. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"> <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">- منطقه حفاظت شده ساریگل: </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پارك ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل كه قسمت شمالی آن جزء حوضه بیدواز محسوب می شود. از سال 1352 عملا تحت حفاظت قرار گرفته است. این منطقه در حال حاضر به عنوان یكی از غنی ترین مناطق زیستی و با ارزش كشور به شمار می رود. </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">منطقه ساریگل در تاریخ بیستم شهریورماه1353 به موجب مصوبه شماره 47 مورخ 20/9/52 با عنوان منطقه حفاظت شده شاه جهان رسما تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پس از انقلاب از منطقه حفاظت شده شاه جهان به منطقه حفاظت شده ساریگل تغییر نام داد و از آذر ماه 1381 به موجب اصلاحیه مصوبه شماره99 مورخ 21/6/81 شورای عالی حفاظت محیط زیست به دو منطقه با عنوان پارك ملی ساریگل و منطقه حفاظت شده ساریگل تقسیم شد (محدوده امن منطقه حفاظت شده ساریگل به پارك ملی ارتقاء داده شد)</span><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr" style="mso-special-character: footnote"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[1]</span></span></span></a><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>[1]</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>.از آن تاریخ تاكنون شاهد تحولات مثبتی در روند افزایش گونه های گیاهی و جانوری بوده، به گونه های كه امروز یكی از مناطق شاخص نه تنها در استان بلكه در سطح كشور می باشد. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بر اساس مصوبات جاری 20درصد هر یك از مناطق حفاظت شده به منظور تامین امنیت بهتر و حفظ ارزشهای اكولوژیكی آن تحت عنوان منطقه امن به طور كامل قرق شده و حفاظت می گردد. بر این اساس در سال 1357 منطقه ساریگل با وسعت تقریبی 8000 هكتار مشخص<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و مورد تصویب قرار گرفت. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حدود 14 سال قرق و حفاظت كامل این منطقه سبب رشد و غنای طبیعی آن گشته و به همین دلیل در سال 1381 به خاطر ویژگی های با ارزش اكولوژیكی آن به سطح پارك ملی ارتقاع یافت. و در حال حاضر به همین نام تحت كنترل و مدیریت می باشد. <p /></span></p><div style="mso-element: footnote-list"><br clear="all" /><hr align="left" width="33%" size="1" /><div id="ftn1" style="mso-element: footnote"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><span dir="ltr"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p></div></div> text/html 2007-07-02T03:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری رودخانه های اسفراین http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/5 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حوضه آبریز اسفراین در شمال حوضه مركزی در طول جغرافیایی56درجه و 45 دقیقه الی 58و6دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 36درجه و 33 دقیقه شمالی واقع است. این حوضه از شمال به خط الراس ارتفاعات شاه جهان و آلاداغ، از شرق به كوههای قوچ خوار، از جنوب به تپه ماهورهای حد فاصل دشت اسفراین و جوین یعنی رشته كوههای اسفراین یا هرده جوین و از غرب و شمال غرب به<span style="mso-spacerun: yes">  </span>دشت جاجرم محدود است.  </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>رودخانه‌ها بهترین بروشور جاذبه‌هاهستند، تقریبا هیچ جاذبه طبیعی و تاریخی در ایران وجود ندارد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">كه در حاشیه آن رود یا چشمه ای نباشد. شناخت منابع آبی در یك منطفه یعنی شناخت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">جاذبه های آن. شاید اگر بخواهیم نشانی جاذبه های طبیعی و گردشگری یك منطقه را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بیابیم آگاهی از منابع آبی آن منطقه كافی باشد. هیچ باغ و جنگلی وجود ندارد كه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">كنارش چشمه ای نباشد. هرجا آب جاری باشد زندگی جریان دارد. طبیعت و لذت و گردش سفر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نیز همین طور. یكی ازشهرستانهایی كه موقعیت جغرافیایی آن نمونه بارزی از ارتباط آب و سرسبزی طبیعت است اسفراین است. این شهرستان به علت موقعیت كوهستانى و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ارتفاعات پربرف داراى رودهاى متعدد فصلى و دائمى است.كل تخلیه آبهای سطحی منطقه حدود355 میلیون كیلومتر است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- رودخانه بیدواز: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>این رود از دامنه های جنوبی آلاداغ (رشته شاه جهان)در محلی به نام تخته میرزا كه سرشاخه های اصلی این رودخانه ازاین محل به سمت شرق جریان می یابدو در محل روستای سرخ قلعه متوجه جنوب غربی شده، پس از دریافت شاخه های متعددی از ارتفاعات قله شاه جهان در جهت شمال شرقی - جنوب غربی جریان می یابد و مسافتی حدود 60كیلومتر را طی می كند و از شمال وارد دشت می شود. پس از عبور از اسفراین در اراضی كشاورزی روستاهای حومه شهر محومی شود، ولی مازاد آب آن در فصل پر آبی و طغیانهای سیلابی از طریق به قره سو می پیوندد. این رودخانه دائمی است و آب آن شیرین و برای مصارف شرب و كشاورزی مناسب است. وسعت كل حوضه آبریز این رودخانه515.2 كیلومتر مربع است و متوسط حجم جریان سالانه آن بالغ بر 42/26میلیون متر مكعب است .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- رودخانه روئین:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>این رود هم دارای جریان سطحی دایمی است. حوضه آبریز این رودخانه در كوهستان شمال اسفراین گسترش دارد. رودخانه روئین از به هم پیوستن دو شاخه فرعی به نامهای روئین و كلات به وجود می آید. جاده اسفراین- بجنورد در بستر و در جوار آن قرارگرفته است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وسعت كل حوضه آبریز این رودخانه تا محل ایستگاه عراقی 215 كیلومتر مربع است و متوسط آب سالانه آن 17 میلیون متر مكعب گزارش شده است. آب این رود خانه برای مصارف شرب و كشاورزی مناسب است .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- رودخانه قره سو: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>این رودخانه از ارتفاعات قوچ خوار و دشت صفی آباد واقع در جنوب شرق در جهت شمال غرب جریان كلیه جریانهای سطحی و زیرزمینی حوضه توسط این رودخانه زهكشی شده و از طریق كال ابریشم به كویر خوار توران و كویر مركزی می ریزد. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- كال گرماب: </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این كال از دامنه ارتفاعات شاه جهان، كوههای قوزی و كلارد شروع شده و پس از مشروب كردن روستاهای مسیر به دشت صفی آباد می ریزد. وسعت حوضه این كال تا ورود به دشت 270 كیلومتر مربع است. این رود جزء رودخانه های فصلی است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>رودخانه سرخ آب: </span></p><p /><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: ">این رودخانه كلیه جریانهای سطحی و زیرزمینی و<span style="mso-spacerun: yes">  </span>دشت صفی آباد را زهكشی نموده و در مسیر جنوب شرقی- شمال شرقی در رشته كوههای اسفراین جریان می یابد علاوه بر جریانات سطحی اتفاقی، سیلابها و رواناب ها، بدلیل بستر غیر قابل نفوذ رسی این رودخانه، زهكشی آب دشت<span style="mso-spacerun: yes">   </span>صفی آباد را نیز انجام می دهد. بدلیل شور بودن این رودخانه به آن كال شور اسفراین هم می گویند، به استثناء جریانات اتفاقی كه قابل استفاده است</span></p> text/html 2007-07-02T03:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری درختان کهنسال ،اهمیت و جاذبه ای توریستی http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">درختان كهنسال (میراثی تاریخی و جاذبه طبیعی): </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">درختان كهنسال یا دیرزیست در هركشور، جزو مهمترین ذخایر ژنتیكی گیاهی آن كشور محسوب می شوند و ارزش شناخت و حفظ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">این منابع از دیدگاه علمی، تاریخ طبیعی و حتی به عنوان میراثی فرهنگی قابل ارزیابی است</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">لازم به یاد آوری است تعداد درختان كهنسال این شهرستان بیش از موارد نام برده است كه مطالعه و بررسی بیشتری می طلبد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">درختان كهنسال در طول هزاران سال، موانع اكولوژیك</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">و تنش های نامساعد اقلیمی و محیطی متعدد را پشت سرگذاشته و همچنان به زندگی خود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">ادامه می دهند. به رغم این كه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">هرساله تعدادی از این ذخایر ارزشمند ملی به دلیل غفلت و ناآگاهی و به ندرت توسط</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">عوامل طبیعی آسیب می بینند، لزوم تحقیقات و پژوهش های علمی هرچه بیشتر بر روی آنها احساس می شود.<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>البته هم اكنون یك گروه تحقیقاتی اكوفیزیولوژی و بیوتكنولوژی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">شاخص های ژنتیكی و فیزیولوژیكی درختان كهنسال ایران را بررسی می نماید ولی به دلیل ابعاد وسیع</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">اهمیت این درختان، تحقیقات هر چه بیشتر و گسترده تر و سرمایه گذاری های وسیع تر اجتناب ناپذیر است چرا كه امروزه اهمیت درختان و نقش آنان در تنوع زیستی، توسعه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">پایدار، حفظ آب و خاك، مبارزه با گسترش بیابان ها، اكوتوریسم و ایجاد فرصت های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">اشتغال تفرجی، مقابله با بلایای طبیعی و دهها موضوع دیگر انكارناپذیر است و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">محدودیت های بنیادی سرزمین ایران و به تبع آن شهرستان اسفراین از لحاظ تولید بیولوژیك و محدودیت های اقلیمی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">جغرافیایی ایجاب می كند، با پژوهش های لازم، از گونه  های كهنسال جهت تكثیر و حفظ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">بخشی از ذخایر ژنتیكی كشور استفاده شود و این درختان علاوه بر نقشی كه می توانند در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">احیای جنگل های مخروبه در برداشته باشند، به عنوان یكی از جاذبه های اصلی میراث</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">طبیعی گردشگری<span style="mso-spacerun: yes">  </span>اسفراین، شمار عظیمی از گردشگران طبیعت یا اكوتوریست ها را می توانند به خود جلب كنند.<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">از سویی ویژگی های اقلیمی نیمه خشك ایران و كمبود منابع آبی در كشور</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">و از سوی دیگر آیین كهن و فرهنگ دیرپای ایرانیان است كه در آن درخت به عنوان یكی از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">نمادهای ظهور اراده خدای یكتا روی زمین از احترام ویژه ای برخوردار بوده</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">است. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">در آیین میترائیسم یا مهرپرستی كه پیش از ظهور زرتشت در ایران رواج</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">داشت، درختان بسیار مقدس بوده اند. در فرهنگ كهن ایرانی و دین<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زرتشت، هر آن چه كه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">داده خدا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>است، پاك و دوست داشتنی است و بنابر اعتقاد ایرانیان نعمت های موجود در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">جهان هستی، به عنوان بخشش خدایی، درخور حمایت هستند و به همین دلیل همه مردم در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">مقام امانت دار باید در حفظ این مواهب طبیعی بكوشند</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">. در فرهنگ ایرانی زرتشتی، ایزدان یا فرشتگان به عنوان آفریده اهورامزدا (خدای یگانه) حامی و پشتیبان عناصر و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">پدیده های طبیعی به شمار می رفتند، از جمله امرداد كه به عنوان فرشته جاودانگی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">بی مرگی در عالم جسمانی، نگهبانی نباتات و روییدنی ها از جمله درختان را بر عهده</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">دارد. در یسنای گات های زرتشت هم بر اهمیت سبز نگاه داشتن جهان تاكید شده است. بی گمان آبادی جهان، تندرستی و فراخ روزی می آورد. خدای دانا، جهان را با همه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">نعمت های آن، برای زندگی و شادی داده است. آدمیان، امانت دار جهان و طبیعت اند و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">برابر قانون اشا، باید جهان را سبز و آباد نگاه دارند و بهتر و نیكوتر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">كنند. ایرانیان حتی درختان را تجسم انسان های نیكوكاری می دانستند كه پس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">از مرگ به درخت تبدیل شده اند تا زندگی جاوید پیدا كنند. براین اساس حتی در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">اوستا، آسیب  رساندن و قطع درختان، گناهی بزرگ است كه هر كس این عمل نكوهیده را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">انجام دهد باید منتظر پیشامد ناگواری برای خود یا نزدیكانش باشد. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">برای</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">ایرانیان تمامی درختان به ویژه درختان چنار و سرو از احترام ویژه ای برخورداربوده اند، به گونه ای كه حتی بسیاری عقیده داشتند كه زرتشت درخت سرو را از بهشت به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">ایران آورده است. به همین روی می بینیم، درختان كهنسال چند هزار ساله در جای جای</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">ایران هنوز جنبه تقدس خود را حفظ كرده اند.<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">از كهن ترین درختان دیرزیست اسفراین می توان به نمونه های زیر اشاره كرد:</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>1- درخت ارس روستای شور در22 كیلومتری شهر اسفراین یكی از كهنسال ترین درختان ایران به شمار می رود با قدمت حدود 2500 سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>2- سرو خمره ای كشتان روبروی پادگان سپاه شهر اسفراین با قدمت حدود 1700سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>3- سرو خمره ای كبوتر خانه در حدود 5 /1 كیلومتری شهر اسفراین با قدمت حدود 1500سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>4- ارس روستای عراقی در 21 كیلومتر اسفراین با قدمت بیش از1000سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>5- درخت ارس روستای سرچشمه در فاصله 34 كیلومتری شهر اسفراین با قدمت 1000 سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>6- چنار سوخته اسفراین در روستای حسن آباد در فاصله5/1 كیلومتر ی شهر اسفراین با قدمت 800 سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>7- چنار مسجد قلعه نو واقع در داخل شهر اسفراین با قدمت 800 سال<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>8- چنار روستای توی واقع در روستای توی در فاصله 42 كیلومتری اسفراین با قدمت 800 سال به علت عدم حفاظت در سال 1382 یكبار به آتش كشیده شده است. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">9- چنار روستای زاری در فاصله 39 كیلومتری شهر اسفراین با قدمت 800 سال كه به علت عدم محافظت در تاریخ 22/11/83 به آتش كشیده شده و خشك گردیده است. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">10- چنارهای روستای روئین در فاصله 28 كیلومتری شهر اسفراین (3درخت) با قدمت 600 سال، بزرگی تنه این درختان دیدنی است. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-language: FA">11- درختان ارس كوههای سالوك در فاصله 50 كیلومتری شهر اسفراین با قدمت بیش از 800 سال</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><div style="mso-element: footnote-list"><br clear="all" /><div id="ftn1" style="mso-element: footnote"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><span dir="ltr"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p></div></div> text/html 2007-07-02T02:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری کوههای اسفراین http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مهمترین كوهها وارتفاعات این شهرستان عبارتند از: </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">1- رشته كوههای آلاداغ: </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">كوههای آلاداغ با جهت شمال غربی - جنوب شرقی مساحت قابل توجهی از شهرستان را به خود اختصاص داده اند. این كوهها از طریق كوه كورخورد كه در منتهی الیه غربی خراسان شمالی قرار گرفته است، به شاه كوه متصل می شود(مرز آن با واحد البرز گردنه خوش ییلاق می باشد )آلاداغ رشته طویلی است كه طول آن حدود 170كیلومتر است و در بین كوه كورخورد در غرب و بینالود در شرق قرار گرفته است آلاداغ در شمال توسط دره اترك محدود می شود، در جنوب به طرف اسفراین و جاجرم پایین می آید. مرتفع ترین نقطه آن به ارتفاع 3032 متركه بخش مركزی این رشته می باشد، در قله شاه جهان شرق اسفراین قرار گرفته است .آلاداغ در برخورد با بینالود كم ارتفاع می گردد و جاده ای كه قوچان را به سبزوار متصل می كند حد فاصل این دو رشته كوه را تعیین می كند.</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">در شهرستان اسفراین این مجموعه كوهستانی به نامهای مختلف خوانده می شود، كه از غرب به شرق شامل كوههای سالوك، سیاه خانه، كوههای روئین، جاج، تخته میرزا، البلاغ، كركزو <span style="mso-spacerun: yes"> </span>و شاه جهان است. این ارتفاعات در بین خود دره های متعددی را به وجود می آورد كه در ادامه فصل به <span style="mso-spacerun: yes"> </span>توضیح آنها خواهیم پرداخت.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">  </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">2- رشته كوههای اسفراین(هرده جوین): </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>این رشته كوه در جنوب اسفراین واقع است، خط الرس این ارتفاعات اسفراین را از منطقه جوین جدا كرده، دارای ارتفاع كمی بوده و در جهت موازی با كوههای آلاداغ كشیده شده است. مهمترین قله این مجموعه كوهستانی 1353مترارتفاع دارد. </font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">در شمال این كوه، رود كال شور اسفراین (قره سو) از جنوب شرق به شمال غرب كشیده<span style="mso-spacerun: yes">  </span>كه آبهای سطحی دامنه های شمالی را جمع آوری كرده و در جنوب آن كال شور جوین، آبهای دامنه های جنوبی آن را زهكشی می كند. دشت های صفی آباد و میاندشت در شمال این رشته كوه قرار گرفته اند. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">3- كوههای هرده اسفراین: </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><font size="3"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شامل یك رشته فرعی كم ارتفاع در جهت شمال غرب - جنوب شرق می باشد كه دشت اسفراین را از دشتهای صفی آباد و میاندشت جدا می كند و در انتهای این رشته كوه ، دشت اسفراین با میاندشت به هم متصل شده و یكپارچه می شوند. در همین نقطه رودخانه های بیدواز، بلقیس، كال جلوگیر، كال بگوری به<span style="mso-spacerun: yes">  </span>كال شور اسفراین (قره سو) می پیوندند. آنچه در رابطه با ارتفاعات اسفراین چشمگیر و قابل طرح است تفاوت مرفولوژی دو دامنه شمالی (پشت به آفتاب )و جنوبی(رو به آفتاب)این رشته كوههاست. بدین ترتیب كه دامنه های شمالی معمولا دارای شیب كم و پوشش گیاهی انبوه است و تجمع خاك در آن دیده می شود و بعضا به زمین همواری می مانند كه به پرتگاههایی در جنوب منتهی می شوند. بر خلاف آن دامنه های جنوبی به صورت تند و دارای شیب زیاد و بعضا دارای پرتگاهها و دیواره های بلند می باشند كه به آسانی قابل عبور نمی باشند .</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="Times New Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">دامنه های جنوبی به دلیل دریافت انرژی گرمایی بیشتر و در نتیجه رطوبت نسبی كمتر از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار نبوده و این مسئله باعث فرسایش خاكها و شتشوی آنها گردیده است،در صورتی كه در دامنه های شمالی به دلیل عملكرد تكتونیك در رابطه با شیب لایه ها و كمتر بودن تابش آفتاب و درنتیجه<span style="mso-spacerun: yes"> </span>با لابودن میزان رطوبت پوشش گیاهی مستعد شده كه این امر باعث حفظ خاكدر مقابل عوامل فرسایش<span style="mso-spacerun: yes"> </span>شده است. </font></font></span></p><p /> text/html 2007-07-02T02:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری کوهستانها و جاذبه های آن http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 20.25pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">كوهستانها و جاذبه های آنها: </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 20.25pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نواحی كوهستانی در فصل های مختلف مكانی مناسب برای كسانی است كه علاقه دارند مدتی را دور از هیاهوی شهر در دامنه های كوهستانی و دره های خوش آب و هوا سپری كنند. از این نظر در ایام تعطیل به ویژه در تابستان نواحی كوهستانی مردم را به سوی خود جلب می كنند وآبادیهای كوهستانی به عنوان گردشگاههای تابستانی مملو از جمعیت می شوند. پوشش برفی كوهستانها در دوره سرد سال،چهرهای دلفریب به ارتفاعات بخشیده وچشم اندازهایی زیبا به نمایش در می آورد. </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">كوه مهمترین كانون اكولوژیكی كره زمین است، كوهها اكوسیستم زندگی انسان و طبیعت است، كوهها سرچشمه حیاتی‌ترین ماده زندگی (آب) است. </font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: F_Ferdosi; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-family: Zar"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فتح كوهها، پای گذاشتن ظاهری انسان بر قله است، فتح كوه یعنی با كوه زیستن و مسالمت‌آمیز با منابع تولیدی آن در هم آمیختن، فتح كوه همان مدیریت علمی و مسئولانه از منابع است. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">توسعه، ثمرة تحول فكری است و تحول فكری به میزان تحقیق، مطالعه، تفكر و تغییرات در رفتار انسان بستگی دارد و زمانی كه تحول و تغییر فكر در انسان ایجاد شد، زندگی را با ابعاد مختلف می‌نگرد و محیط پیرامون را جزو زندگی خود می‌داند. هر چند توسعه و برنامه‌های توسعه به صورت علمی جدید به نظر می رسد، اما انسان توسعه یافته در جامعه كنونی كسی است كه دائماً برای افزایش كیفیت زندگی تلاش كند و اشتیاقش به تأمین نیازها و تحقق اهدافش بیشترشده و پایداری توسعه هم برای تأمین و تضمین رفاه مادی و معنوی انسان است. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">توسعه پایدار مقوله‌ای جدید در مباحث علوم اجتماعی است كه در سالی 1970 مطرح شد و بیشتر معطوف به حفاظت از محیط زیست و ملاحظات زیست محیطی در توسعه بود. اما پایداری توسعه، همه جنبه‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. در واقع توسعه پایدار همان مدیریت و حفاظت از منابع پایه طبیعی ازجمله جنگل، مرتع، خاك، رودها، آب وكوهها است. اكنون توسعه پایدار برای حراست و حفاظت از محیط زیست حیوانی، گیاهی و انسانی مطرح است تا نیازهای موجودات زنده رفع شده و در جوامع انسانی هم عدالت و برابری برقرار گردد، طوری كه تعادلهای اكولوژیكی و زیست محیطی ناپایدار نگردد</font></span><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><span dir="ltr" style="mso-special-character: footnote"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: F_Ferdosi; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">[1]</font></span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نگرش، بینش و رفتار مبتنی بر پایداری منابع و سرمایه‌های طبیعی و بهره‌برداری علمی و مسئولانه انسان در هر جامعه‌ای پیشرفتهای تكنولوژیك را با پایه‌های اكولوژیك آشتی می دهد و نیازهای حال و آینده بشر را به طور مستمر و رضایتبخش تضمین می كند. منابع غیر قابل تجدید (سوخت فسیلی، معادن و كوهها)، منابع پایدار (خورشید، باد و... ) و منابع تجدید شونده طبیعی فراوان در اختیار انسان است و در میان آنهاكوهها مهمترین منبع اكولوژیكی در كرة زمین است. كوهها برای هر منطقه و جامعه‌ای اهمیت خاصی دارد. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آب یكی از منابع حیاتی كره زمین است كه همه اشكال زندگی متكی به آن است و زندگی بر محور آن می‌چرخد. بدیهی است كه كوهها، سرچشمه منابع آب می‌باشند و اگر بدانیم كه تقریباً 100%<span style="mso-spacerun: yes">  </span>رودهایی از كه از كوههای اسفراین سرچشمه می گیرند شیرین می باشند. باید به اهمیت استراتژیك این منبع امنیت غذائی پی ببریم. </font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ascii-font-family: F_Ferdosi; mso-hansi-font-family: F_Ferdosi"><font face="Times New Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">كوههای اسفراین جلوه‌ای از زیبائی های پروردگار است .در تركیب رود، جنگل، پرندگان، حیوانات، چشمه ها و آبشارها، صخره ها و دره ها، برف، جنگل، بستر بسیار مناسبی برای خدمات اكوتوریسم و توسعه صنعت توریسم جهت شكوفایی فعالیتهای اقتصادی و توسعه اشتغال در شهرستان اسفراین است. </font></font></span></p><p /> text/html 2007-07-02T02:37:00+01:00 esfaraientourism.mihanblog.com محمد ناصری اکو توریسم http://esfaraientourism.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تعریف اكوتوریسم</font></span></b><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><span dir="ltr" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: F_Ferdosi; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">]</font></span></span></span></span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">:</font> </font></span></b></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">در لغت به معنای بوم گردی و طبیعت گردی است.توریسمی است بر مبنای طبیعت وآن شامل درك محیط طبیعی و باعث تامین پایداری اكولوژیكی می شود. اكوتوریسم عبارت است از سفری مسئولانه به مناطق طبیعی كه از آنها <span style="mso-spacerun: yes"> </span>محافظت می شود و باعث ارتقاء امكانات مردم بومی می شود. نوعی از توریسم كه به مسافرت در مناطق دست نخورده به منظور تحسین، مطالعه و لذت بردن از مناظر گیاهان و جانوران وحشی آن در كنار كیفیت فرهنگی موجود درآن مربوط می شود. </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-family: ">Pierce</span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">و</span></span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-family: ">wallarce</span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span> </span></b></font></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">اعتقاد دارند كه فعالیت های گردشگری در صورت رعایت شش اصل زیر مصداق اكوتوریسم می باشند</font>. </font></span></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">1- التزام به فعالیتهایی كه كمترین پیامد منفی زیست محیطی را داشته باشد. </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">2- زمینه سازی برای افزایش آگاهی و درك طبیعت و ویژگی های فرهنگی كه باعث می شود<span style="mso-spacerun: yes">  </span>بازدیدكنندگان نسبت به حفظ عناصر طبیعی، خصوصیات فرهنگی احساس مسئولیت بیشتری نمایند. </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">3- مشاركت در حفظ و مدیریت حفاظتی كه به طور قانونی مورد حفاظت قرار می گیرند و همچنین سایر نواحی طبیعی. </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><div style="mso-element: footnote-list"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: 19.3pt right 713.25pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">4- تقویت مشاركت جوامع محلی در فرآیند تصمیم گیری مربوط به تعیین نوع ومیزان فعالیتهای گردشگری. </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">5- ایجاد منابع مستقیم اقتصادی وهمچنین درآمدهای مكمل برای جوامع محلی.</font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">6- آموزش جوامع محلی نسبت به ارزشهای طبیعی محیط زندگی آنها.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2">   </font></span></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">جاذبه های جهانگردی نوعی عوامل طبیعی و فرهنگی یا انسانی هستند كه در آدمی میل به مسافرت ایجاد می كنند. به طور كلی جاذبه ها را می توان به دو دسته تقسیم كرد: </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">1- جاذبه های انسانی فرهنگی: میراثهای فرهنگی، تاریخی هنری(آداب و رسوم، سنتها، موسیقی صنایع دستی آشپزی ) بناهای تاریخی(كاخها، موزه ها، مراكز علمی، فنی، كتابخانه هاو.... </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">2- جاذبه های طبیعی: منظره های زیبا، آب وهوای متنوع، كرانه های رودخانه ها و دریاها، جنگلها، كوه ها، آبهای گرم معدنی، گیاهان و حیوانات خاص یك منطقه دریاچه ها، غارها، آبشارها، چشم انداز مناطق پنهان، جزایر كوچك و بزرگ، و دیگر مشخصات یك چشم انداز.... </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">كه ما آن را به عنوان اكوتوریست می شناسیم كه شامل: </font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">1- اكوتوریسم ورزشی 2- اكوتوریسم زمستانی 3- اكوتوریسم تابستانی4- تفریحی</font></font></span></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.4pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: .7pt; tab-stops: right 713.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>می باشند. </font></font></span></p></div>